כללי פליישר צייטונג (afz) ותעשיית הבשר וכן כתבי עת פליישר אחרים / עיתונים פליישר למסחר טבח הבינלאומי.

Behr של Verlag


_ Behr'S מביא את הנוהג עד לנקודה. זמן מחצית החיים של הידע הוא מקבל קצר. כדי להיות תמיד מעודכן ולכן אתגר שחייב לספק את כל אנשי המקצוע בכירים.

תעשיית הבשר


_ תעשיית הבשר מהווה את הספקטרום של נושאים מייצור ושיווק, תהליך שרשרת בתעשיית הבשר מן.

עיתון קצב afz כללי


_ עיתון קצב afz הכללי הוא העיתון השבועי ליצירות, שחיטה, חיתוך, עיבוד ומסחר.

Fleischwirtschaft.de


_ fleischwirtschaft.de הוא אתר חדשות של תעשיית העיתונים ובשר קצב afz הכללי עריכה.

פריץ Gempel


_ חברה בריאה צריכה עובדים טובים ובעלי מוטיבציה. בין אם במכירות, הפקה, ניהול או בפיתוח. ספרות חברת ייעוץ לתעשיית הבשר.