בשר המחקר בגרמניה. מחקר בשר ב קולמבאך וחברות אחרות לקביעת מאפייני איכות של מוצר בתעשיית הבשר.

אוניברסיטת מזרח וסטפליה-ליפה


_ בוגר תוכנית המדע Food Technology, סרן: בשר טכנולוגיה.

מזון מכון KIN eV


_ במשך למעלה מ 50 שנים בטיחות המזון ושיפור איכות המוצר כבר במרכז הפעולה במכון מזון KIN.

המכון הפדרלי הערכת סיכונים


_ האם עצמאי בהערכותיו מדע ומחקר.