• עוד
  • קשרי עיתונות / ציבורי

מאמרים לעיתונות מטעם מומחים מתעשיית הבשר. מחברים מנוסים לכתוב טקסטים בשבילך, במיוחד של סחר הקצב ואת תעשיית הבשר.

פריץ Gempel


_ חברה בריאה צריכה עובדים טובים ובעלי מוטיבציה. בין אם במכירות, הפקה, ניהול או בפיתוח. ספרות חברת ייעוץ לתעשיית הבשר.

משרד עריכת היקה סיברס


_ טקסטים עם תחושה והיגיון. נושאים עם טעם.