Luckfiel והאדם GmbH


_ שותף עסקי המזון במשך 100 שנים. צורך בשר סיטונאי. סניפים בברלין (לובר ובנו) ו Coesfeld (Athmer ו Liedt)

Eventum מדיה / מדיה שירות רונגה GmbH


_ Eventum מדיה היא מו"ל סוכנות עם דגש על חקלאות. החברה פועלת מטעם בקר שונה, סוס ועמותות חזיר רבייה. עם זאת, החברה גם מפיצה כלי פרסומים יעילים.

CWS-Boco גרמניה GmbH


_ בגדי תמונה עבור קצבי קצבים.

Paperlynen GmbH


_ GmbH Paperlynen הינה חברה צעירה HO.RE.CA השדה מספק לך עם מגוון רחב של פריטים חד פעמיים לשימוש חוזר וביגוד מגן אישי בשירות המזון.

BATANIA הישיר GmbH


_ BATANIA DIRECT - קייטרינג ובשר'האספקה. מאז 25 שנים מקצועיות לתעשיית קייטרינג הטבח