გთხოვთ, შეიყვანოთ მომხმარებლის ანგარიშის ელ.ფოსტის მისამართი. შემდეგ მათ გადაეგზავნება დამადასტურებელი კოდი. როგორც კი კოდი იქნება ხელმისაწვდომი, მომხმარებლის ანგარიშისთვის შესაძლებელია ახალი პაროლის დაყენება.