აქ თქვენ იხილავთ ინფორმაციას სასწავლო გახდეს სერტიფიცირებული კვების ტექნოლოგები / ტექნიკოსები ხორცი Kulmbach, Kaiserslautern და Neumünster.

ტექნიკური სკოლის კვების ტექნოლოგია Kaiserslautern


_ გრძელდება / კვების ტექნოლოგი /. სასწავლო ადამიანების ტრენინგი შესაბამისი საკვები პროფესიას "სახელმწიფო სერტიფიცირებული კვების ტექნოლოგები". კომპეტენტური - მომავალზე ორიენტირებული - კოოპერატივ - ერთგული.

სასურსათო ინსტიტუტი KIN eV


_ XINX საუკუნის მანძილზე სურსათის უვნებლობისა და პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესება KIN კვების ინსტიტუტში მოქმედების ცენტრში იმყოფებოდა.

ტექნიკური სკოლის კვების ტექნოლოგია Kulmbach


_ ტექნიკოსი ტრენინგი Kulmbach: მეტი უნარი, შესაძლებლობა, მეტი მომავალში.

Technikerschule Butzbach


_ ტექნიკური სკოლის კვების ტექნოლოგია ფოკუსირება ტექნოლოგიური პროცესის