Fleischer სავაჭრო AG


_ FAG სთავაზობს ფართო ასორტიმენტი ასევე ფართო პროდუქტის და ბრენდის მრავალფეროვნება. მუდმივი კონტროლი და ინტენსიური გაცვლა ჩვენს მომხმარებელს გვაძლევს უნარი რეაგირება დაუყოვნებლივ და ადაპტირება ჩვენი პროდუქციის ასორტიმენტი თქვენი სურვილები.

Nova ღილაკი


_ NovaTaste არის გლობალური ლიდერი გემოვნების ინოვაციაში, სთავაზობს დამატებული ღირებულების მქონე ქონდარი ინგრედიენტებისა და ნარევების სპექტრს, რათა გააუმჯობესოს გემო, ტექსტურა და გაახანგრძლივოს საკვების შენახვის ვადა.