Месо Денови Атина


Авенија Вулијагмени 33 Карпу
11631 Атина ,
Тел:. + 30 (2) 10 9010040
контакт: Омидни креативци
Е-пошта:
веб-страница:
Ажурирано: 19.03.2015
Член од: 16.03.2015

Палетата на производи вклучува месо и производи од месо, машини и опрема за преработка на месо за кланици, како и системи за транспорт и ладење, решенија за заштита при работа и докажана и иновативна опрема за месарници.
Саемот првенствено е наменет за оператори на кланици и месарници, како и за трговци на големо и мало, но и за машински компании и претставници од науката и истражувањето, како и индустриските организации и здруженија.

Тагови: месо | Машини за преработка на месо | производи од месо | Кланици | транспортни и системи за ладење
Наведени во: Во светот