• воз
  • Дипл. Инж. Lebensmitteltechn.

Студија за храна технолози, фокусирајќи се Месо технологија.

Универзитетот на Источна Вестфалија-Липе


_ Диплома за наука програма во прехранбената технологија, мајор: Месо технологија.

Beuth Универзитетот за применети науки во Берлин


_ нема помош за компаниите портрет уште не се депонирани за овој колеџ. Ве молиме за трпение ...