Општи Флејшер Zeitung (АФЖ) и на месната индустрија, како и други Флејшер списанија / весници Флејшер за меѓународна трговија колежи.

Verlag Behr е


_ Behr носи практиката на поентата. Полуживотот на знаење е сè покус. Затоа, да се биде секогаш во тек е предизвик со кој мора да се обезбедат сите професионалци и директори.

месната индустрија


_ месната индустрија сочинува спектар на теми од производство до маркетинг, синџирот на процесот во месната индустрија од.

АФЖ генерален весник месар


_ АФЖ генерален месар весникот е неделникот за занаети, колење, сечење, обработка и трговија.

Fleischwirtschaft.de


_ fleischwirtschaft.de е онлајн верзија на редакцијата АФЖ генерален месар весникот и месната индустрија.

Фриц Gempel


_ А здрав компанија има потреба од добра и мотивирани вработени. Без разлика дали во продажба, производство, администрација или во развој. Литература и консалтинг компанија за месната индустрија.