Месо истражување Германија. Месо истражување во Kulmbach и други компании за одредување на карактеристики на квалитетот на производот во месната индустрија.

Универзитетот на Источна Вестфалија-Липе


_ Диплома за наука програма во прехранбената технологија, мајор: Месо технологија.

Институт за храна KIN eV


_ За повеќе од 50 години безбедноста на храната и подобрувањето на квалитетот на производот се наоѓаат во центарот на дејствување на институтот за прехранбени производи KIN.

Федералниот институт за оценка на ризикот


_ Е независна во своето научни проценки и истражувања.