Статии од експерти од месната индустрија. Искусни автори пишуваат текстови за вас, особено за трговија на месарот и месната индустрија.

Фриц Gempel


_ А здрав компанија има потреба од добра и мотивирани вработени. Без разлика дали во продажба, производство, администрација или во развој. Литература и консалтинг компанија за месната индустрија.

Редакцијата Хајке Sievers


_ Текстови со смисла и причина. Теми со вкус.