Рудолф Ферман ГмбХ & Ко КГ


_ Фер човек стои името од 75 години на експертиза и партнерство за преработка на месо. Ние сме третата генерација водени во прометот на големо со месар, угостителство, масовно потрошувачите, лица даватели на услуги и пекара.

RAPS GmbH & Co. KG


_ RAPS GmbH & Co. KG е водечки меѓународен производител на индивидуални концепти на вкус и функционални состојки. Седум производствени страници во Европа, 12 подружници и глобална мрежа на дистрибутивни партнери ...