BARENTZ GMBH


_ групи на потрошувачи на производите; Пекарница, пијалоци, житарици, слатки, млечни, Flavours, здравство.

Fritz Raulwing GmbH & Co. KG


_ Ние сме ефикасен малопродажник на добра за широка потрошувачка во компании за преработка на храна, како што се касапи, ресторани и угостители. Нашата палета вклучува над 2500 артикли од сите видови - од средства за чистење до големи машини.

Рудолф Ферман ГмбХ & Ко КГ


_ Фер човек стои името од 75 години на експертиза и партнерство за преработка на месо. Ние сме третата генерација водени во прометот на големо со месар, угостителство, масовно потрошувачите, лица даватели на услуги и пекара.