Флејшер шопинг АГ


_ На FAG нуди широк спектар на производи, исто така, голема разновидност на производи и бренд. Постојана контрола и интензивна размена со нашите клиенти ни ја дава можноста да одговорат веднаш и да се адаптираат нашата палета на производи од вашите желби.

FRUTAROM солени решенија


_ FRUTAROM Savory Solutions, работејќи под капата на ИФФ (Меѓународни вкусови и мириси), обезбедува решенија специфични за клиентите за индустријата за месо, колбаси, риби и погодности, како и за класичната трговија со месарници ...