BARENTZ GMBH


_ групи на потрошувачи на производите; Пекарница, пијалоци, житарици, слатки, млечни, Flavours, здравство.

Acontex GmbH


_ На acontex GmbH е 100% во сопственост на Тониес група. Ние сме одговорни за обработка на класичната остатоци во на прво место. Покрај тоа, суви производи од растително потекло се насочите и, исто така.