Метлер-Толедо ГмбХ


_ Решенијата за мерење и следење на процесите на METTLER TOLEDO ги опфаќаат сите чекори на производните процеси. Овие решенија сè повеќе се интегрираат во постојните ИТ-средини и ја поддржуваат автоматизацијата на работните процеси.

STEMMER IMAGING


_ Како најголем снабдувач на Европа на технологија за обработка на слика резерви STEMMER IMAGING бројни производители на машини и опрема во областа на технологијата на храна со компонентите на обработка на сликата.