Jiddispjacini dan ix-xogħol m'għadux attiv, jew ikun diġà skada.