• mer
  • Media / Publikasjoner

General Fleischer Zeitung (afz) og kjøttindustrien, så vel som andre Fleischer tidsskrifter / aviser Fleischer for internasjonal slakteri handel.

Behr Verlag


_ BEHR'S bringer praksis til poenget. Halveringstiden for kunnskap blir kortere. For å være alltid oppdatert er derfor en utfordring som må gi alle fagfolk og ledere.

kjøtt~~POS=TRUNC bransjen~~POS=HEADCOMP


_ Kjøttbransjen danner spekter av emner fra produksjon til markedsføring, prosessen kjeden i kjøttbransjen fra.

afz-general slakter avis


_ Den afz-general slakter avis er ukeavis for håndverk, slakting, skjæring, foredling og handel.

Fleischwirtschaft.de


_ fleischwirtschaft.de er den elektroniske utgaven av den redaksjonelle afz-general slakter avis og kjøttbransjen.

Fritz Gempel


_ En sunn bedrift har behov for gode og motiverte medarbeidere. Enten i salg, produksjon, administrasjon eller i utvikling. Litteratur og konsulentselskap for kjøttbransjen.