HEIFO GmbH & Co. KG


_ Oppføringen av dette selskapet ble gjort av kjøtt Portal og er ment for generell informasjon om den tyske Fleischbranche.Die informasjon som firmanavn, adresse, telefonnummer er uten garanti for fullstendighet og korrekthet. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Heinrich GmbH


_ Heinrich GmbH ble grunnlagt før 30 år som maskin- / spesialmaskineri, og har siden utviklet mange innovative "assistenter" rundt pølseproduksjonen og brakt til markedet som forårsaket den profesjonelle verden en god anerkjennelse ...

CertuFLEX


_ Komponenter i rustfritt stål for prosessen / leverandør komponenter / Hygiene u. Facility.