Höcker GmbH


_ Kjøttkroker, materialhåndtering, tomme krok Systemer for rensing, jekketraller, skap og bord, hyller og paller.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG


_ Produksjon av kjøtt- kroker, tom krok transportsystemer og tom krok renseenheter. Håndtering og drift utstyr for kjøttindustrien avrunder sortimentet.