Barentz GMBH


_ Forbrukerproduktgrupper; Bakeri, drikke, Korn, Godterier, Dairy, Flavours, Helse.

Acontex GmbH


_ Den acontex GmbH er en 100% datterselskap av Tönnies Group. Vi er ansvarlig for prosessering av den klassiske slakteavfall i den første plass. I tillegg avgrense og også tørre produkter av vegetabilsk opprinnelse.