Barentz GMBH


_ Forbrukerproduktgrupper; Bakeri, drikke, Korn, Godterier, Dairy, Flavours, Helse.