Stemmer VIDEO


_ Som Europas største leverandør av teknologi for bildebehandling forsyninger Stemmer VIDEO mange produsenter av maskiner og utstyr innen næringsmiddelteknologi med komponenter i bildebehandling.

Linstep Software GmbH


_ Linstep Software GmbH fra Oldenburg spesialiserer seg på individuell programvareutvikling for kjøtt- og næringsmiddelindustrien innen kvalitetssikring. Vi konfigurerer prosjektspesifikk, tilpasset QA-programvare.

AWENKO GmbH & Co. KG


_ AWENKO GmbH & Co. KG er produsent av en programvarebasert løsning for et mobilt og interaktivt kvalitetsstyringssystem for dokumentasjon i henhold til HACCP, IFS og BRC.