Enten kjøttemballasje med eller uten plast (PA / PE), med eller uten barrierefilm - for god holdbarhet - finner du alle TOPP-leverandører til din slakter- eller kjøttfabrikk hos oss.