Mięso Badania Niemcy. Badanie mięsa w Kulmbach i innych firm w celu określenia cech jakościowych produktu w przemyśle mięsnym.

ELAB Analytics GmbH


_ Jakość Twoich produktów jest Ci bliska? Czy chcesz mieć pewność w kontaktach z władzami i sprzedawcami detalicznymi? Wspieramy Cię! Wieloletnie doświadczenie w analizie i ocenie mięsa i jego przetworów czynią z nas silnego partnera.

Uniwersytet Wschodniej Westfalii-Lippe


_ Bachelor of Science w programie Technologii Żywności, kierunek: Technologii Mięsa.

Instytut Żywności KIN eV


_ Przez ponad rok 50 bezpieczeństwo żywności i poprawa jakości produktów były w centrum działań w Instytucie Żywności KIN.

Federalny Instytut Oceny Ryzyka


_ Jest niezależna w swych ocenach naukowych i badawczych.