Barentz GMBH


_ grupy produktów konsumenckich; Pieczywo, napoje, Zboża, cukierniczy, mleczarski, Aromaty, zdrowie.

Acontex GmbH


_ Acontex GmbH jest spółką zależną 100% z Tönnies Group. Jest odpowiedzialna za przetwarzania klasycznym odpadków w pierwszym miejscu. Ponadto, udoskonalenie, a także suche produkty pochodzenia roślinnego.