Acontex GmbH


_ Acontex GmbH jest spółką zależną 100% z Tönnies Group. Jest odpowiedzialna za przetwarzania klasycznym odpadków w pierwszym miejscu. Ponadto, udoskonalenie, a także suche produkty pochodzenia roślinnego.