• viac
  • Press / Public Relations

Tlačové články z odborníkov z mäsového priemyslu. Skúsení autori píšu texty pre vás, a to najmä v oblasti obchodu mäsiarskeho a mäsový priemysel.

Fritz Gempel


_ Zdravá firma potrebuje dobré a motivovaných zamestnancov. Či už v oblasti predaja, výroby, správe alebo vo vývoji. Literatúra a poradenská spoločnosť pre mäsový priemysel.

Redakcia Heike Sievers


_ Texty s zmysel a dôvod. Témy s chuťou.