Fleischer nakupovanie AG


_ FAG ponúka širokú škálu produktov aj rozsiahly produkt a rozmanitosť značky. Neustála kontrola a intenzívna výmena s našimi zákazníkmi nám dáva možnosť okamžite reagovať a prispôsobiť náš sortiment svojich predstáv.

FRUTAROM slané riešenia


_ FRUTAROM Savory Solutions, pôsobiaci pod záštitou IFF (International Flavours & Fragrances), poskytuje zákaznícke riešenia pre mäsový, klobásový, rybací a pohodlný priemysel, ako aj pre klasické mäsiarstvo ...