Barentz GMBH


_ Skupiny spotrebným tovarom; Pekáreň, nápoje, Obilniny, cukrovinky, mliečne výrobky, Príchute, zdravie.

Acontex GmbH


_ Acontex GmbH je 100% dcérskou spoločnosťou Tönnies Group a. Sme zodpovedný za spracovanie klasického drobov na prvom mieste. Okrem toho, zlepšenie a tiež suché produkty rastlinného pôvodu.