Acontex GmbH


_ Acontex GmbH je 100% dcérskou spoločnosťou Tönnies Group a. Sme zodpovedný za spracovanie klasického drobov na prvom mieste. Okrem toho, zlepšenie a tiež suché produkty rastlinného pôvodu.