Mbledhja e mishit


ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec ,
Tel.: + 48 (0) 32 7887500
Kontakt personi: Expo Silesia
Email:
Faqja e internetit:
përditësuar më: 11.03.2015
Anëtar që nga: 11.03.2015

varg tuaj të produktit përfshin mish dhe produkteve të mishit, të përpunimit të mishit makineri dhe pajisje për thertoret dhe transport dhe ftohje zgjidhje në lidhje me sigurinë në punë dhe të objekteve të provuar dhe të reja për meshtarë.
Grupet e synuara të Takimit të Mishit janë kryesisht operatorë të thertoreve dhe kasapëve, si dhe tregtarët me shumicë dhe pakicë si dhe kompanitë inxhinierike dhe përfaqësuesit e shkencës dhe hulumtimit, si dhe organizatat dhe shoqatat e industrisë.

Fjalët kyçe: siguri në punë | Pajisjet për thertore | Makineri për përpunimin e mishit | Pajisje për dyqan kasapi | Sistemet e transportit dhe ftohjes
Listuara në: Botëror