• tren
  • Dipl. Ing. Lebensmitteltechn.

Studimi për teknologë të ushqimit, duke u fokusuar Mish Teknologjisë.

Universiteti i East Westfalen-Lippe


_ Bachelor i Programit Shkencave në Teknologji Ushqimore, major: Mishi Teknologjisë.

Beuth Universiteti i Shkencave të Aplikuara Berlin


_ asnjë portret korporatave ende depozituar për këtë kolegj. Ne kërkojmë për durimin tuaj ...