• tren
  • Meat Shkollat ​​teknike

Këtu do të gjeni informacion në lidhje me trajnimin e të bëhet një certifikuar teknologë të ushqimit / teknikë mishit në Kulmbach, Kaiserslautern apo Neumünster.

Shkolla Teknike e Ushqimit Teknologjisë Kaiserslautern


_ Vazhdimi për të / për Teknolog ushqim / in. Trajnimi i njerëzve me trajnime në profesionet përkatëse të ushqimit për të "teknologë ushqimorë shtetërore certifikuar". Kompetent - Future-oriented - Cooperative - Angazhuar.

Instituti Food KIN eV


_ Për më shumë se 50 vite, siguria e ushqimit dhe përmirësimi i cilësisë së produkteve kanë qenë në qendër të veprimit në Institutin e Ushqimit KIN.

Shkolla teknike e Ushqimit Teknologji Kulmbach


_ Trajnimi teknik në Kulmbach: më shumë aftësi, më shumë mundësi, më shumë të ardhmen.

Technikerschule Butzbach


_ Shkolla teknike e Teknologjisë Ushqimore me një fokus në teknologjinë e procesit