Perandori Thermo Process Technology GmbH


_ REICH është emri më i vjetër i Gjermanisë në fushën e sistemeve të përpunimit termik të ushqimit dhe është një nga furnizuesit kryesorë në botë në këtë industri. Ne ofrojmë zgjidhje për përpunimin termik të mishit dhe produkteve të sallamit, peshkut, shpendëve, djathit, ushqimeve komode dhe shumë më tepër.