PACKTECH GmbH


Kolpingstr. 30
88416 Ochsenhausen ,
Tel.: + 49 7352 2022-0
fax: + 49 7352 2022-33
Email:
Faqja e internetit:
përditësuar më: 25.09.2014
Anëtar që nga: 25.09.2014

Fjalë kyçe: makina për vulosjen e tabakave | Makina me film tkurrje | Makinat e paketimit me vakum | Makinat dhe pajisjet e paketimit