Höcker GmbH


_ grepa mishit, trajtimit të materialit, sistemet bosh pastrimit fiksohem, kamionë paletë, kabinete dhe tavolina, kazanët dhe paleta.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG


_ Prodhimi i grepa mishit, sistemet transportues fiksohem bosh dhe pajisje bosh goditje-pastrimi. Trajtimi dhe funksionimin e pajisjeve për raundin industrinë e mishit jashtë varg produkt.

NIEROLEN Shërbimi und Vertriebs GmbH


_ Prodhuesi prej fletëve plastike të polietileni, në varëse të veçantë dhe rrëshqitje dyert, elemente veshja mur (bar dem), prerja mbështet për Prerje tavolina dhe counter