Grilën e kontaktit për mish nga prodhuesit kryesorë dhe furnizuesit në Gjermani për kasapin / kasapin ose industrinë e mishit të ri ose të përdorur dhe të lirë.