PVS Systemtechnik GmbH


Në portin 4a
21423 Winsen/Tönnhausen ,
Tel.: +49 4179 75 07 11
Email:
Faqja e internetit:
përditësuar më: 10.01.2014
Anëtar që nga: 10.10.2012

PVS Systemtechnik GmbH

Ne jemi te specializuar në industrinë ushqimore. Ne zhvillimin e sistemeve të reja prerja e brezit të ri.