Makineri për industrinë e mishit dhe kasap. Të gjithë prodhuesit gjermanë makineritë, pajisjet, dhe pajisje të makinerive të përdorura dhe të reja për thertore tuaj kasap, shitja e mishit, thertore ose industrinë e mishit.