Rudolf Fehrmann GmbH & Co. KG


_ Emri Fehr njeri qëndron që 75 vjet e ekspertizës dhe partneritetit në përpunimin e mishit. Ne jemi një brez i tretë udhëzuar në shpërndarjen me shumicë të kasap, furnizim ushqimi, konsumatorët pjesa më e madhe, shërbim të partisë dhe furrë.

Raps GmbH & Co. KG


_ RAPS GmbH & Co KG është një prodhuesi kryesor ndërkombëtar i koncepteve të shijes individuale dhe përbërësve funksional. Shtatë site prodhimi në Evropë, 12 filiale dhe një rrjet global partnerësh shpërndarës ...