UMA USHQIMI TEKNOLOGJIA GmbH


_ zhvilluar UMA USHQIMI TEKNOLOGJIA GmbH, prodhon dhe shet përzierjet e Lebensmittelgrund- dhe aditivëve dhe komponentë aromatizues në prodhimin e cilësisë më të lartë për industrinë ushqimore, me një fokus në prodhimin e mishit dhe salcice.