• furnizuesi
  • Higjiena / pastrimi / Laboratory Equipment

Depo sterilAir EU


_ Tailor zgjidhje UVC dezinfektimit bazuar në më shumë se 75 vjet përvojë.

Kompania certifikimit QA teknik


_ Certifikimi: ISO 9001, 22000 ISO, ISO 14001, 18001 ISO, certifikimin hallall, certifikimi i drejtë, analiza e DNA PCR

ROTRONIC


_ Hyrja e kësaj kompanie është bërë nga Portal mishit dhe ka për qëllim për informacione të përgjithshme në lidhje me industrinë gjermane të mishit.