Barentz GMBH


_ grupet e prodhimeve të konsumit; Bakery, pijeve, Drithëra, pasticerie, qumështit, Flavours, Shëndetësisë.

Acontex GmbH


_ Acontex GmbH është një degë 100% e Tönnies Group. Ne jemi përgjegjës për përpunimin e të brendshmeve klasike në vendin e parë. Përveç kësaj, të përsosin dhe produkte të thata me origjinë bimore.