Barentz GMBH


_ grupet e prodhimeve të konsumit; Bakery, pijeve, Drithëra, pasticerie, qumështit, Flavours, Shëndetësisë.