Truffle Kontor GmbH


_ Kur truffles duhet të jetë në gjendje të mbështetet në cilësinë dhe freskinë. Si një importues i drejtpërdrejtë dhe procesorë që kemi nëpër botë, si një furnizues të certifikuar, veçanërisht në industrinë e përpunimit të mishit, bëri një emër.