Fi-bo Higjena dhe Technology GmbH


Jägerstrasse I 12-ti
73650 Winterbach ,
Tel.: + 49 7181 75098
fax: + 49 7181 44231
Email:
Faqja e internetit:
përditësuar më: 24.09.2014
Anëtar që nga: 24.09.2014

Fjalët kyçe: artikuj dhe pajisje higjienike | Detergjentë | Veshje mbrojtëse | Paketimi me vakum