Cilësia më e mirë e filmave, paketimeve thermoformed dhe zorrëve të sallamit, si dhe kutitë direkte nga prodhuesi ose tregtari blejnë lirë. Paketim i qëndrueshëm dhe i ndërgjegjshëm për mjedisin për prodhuesit e industrisë së mishit dhe ushqimit.