Sprehe Corporate Group


_ Den Sprehe koncernen är en av de största, mest moderna och mest kraftfulla europeiska komplett utbud av färska och frysta köttprodukter i Europa och ger kunderna med sina olika varumärken alltid ett: utmärkt kvalitet.

SIMON Fleisch GmbH


_ Vår kärnverksamhet omfattar slakt och styckning av grisar och nötkreatur och produktionen av köttprodukter uteslutande för business-to-business.

LENTFORT Fleischhandel GmbH


_ Som Famielienunternehmen den oro som våra kunder i den personliga relationen är viktig för oss. skapa och upprätthålla förtroende är grunden för affärsrelationen. Vi kommer att göra allt för att tillfredsställa våra kunder -och att hjälpa honom att ta "den" produkt på marknaden.